AKČNÍ BALÍČEK

Hodnocení stavu IT infrastruktury

 • Jednorázový asset management – scan a analýza prostředků IT v evidenci a v prostředí organizace
 • Jednorázový vulnerability scan – bezpečnostní kontrola všech prvků infrastruktury pomocí automatizovaných nástrojů
 • Závěrečná zpráva s doporučením změn a úprav.

Pro více informací nás kontaktujte.

O NÁS

Společnost DATASENSE se zaměřuje na komplexní konzultační služby v oblasti komunikační infrastruktury, IT outsourcingu a IT bezpečnosti. Naším cílem je pochopit potřeby našich klientů a být jejich partnerem při řešení všech otázek souvisejících s provozem IT tak, aby se stalo nedílnou součástí podpory jejich

podnikání. Společnost DATASENSE má bohaté zkušenosti se zajištěním všech služeb, které se týkají dohledu a provozování služeb na bázi outsourcingu. Naším cílem je budovat dlouhodobé obchodní vztahy založené na vzájemné důvěře a partnerství.

KONZULTACE IT

Bezpečnost

 • Hodnocení IT z pohledu bezpečnosti. Prověření stavu dokumentace a bezpečnostních opatření IT v organizaci dle standardů (ISO 27001, ZoKB)
 • Risk analýza a řízení rizik bezpečnosti informací dle ISO 27005. Metodika analýzy rizik přizpůsobená velikosti organizace
 • Systémový bezpečnostní audit komplexně ověří bezpečnost všech prvků infrastruktury organizace
 • Architekt kybernetické bezpečnosti jako služba
 • Manažer kybernetické bezpečnosti jako služba
 • Bezpečnostní testování infrastruktury, uživatelů a vybraných aplikací
 • Vzdělávání uživatelů v oblasti IT bezpečnosti

IT outsourcing

 • Zhodnocení stavu IT outsourcingu dle standardu ISO 37500
 • Příprava organizace na IT outsourcing dle standardu ISO 37500
 • Kontrakt management. Správa všech smluvních závazků spojených s outsourcingem služeb
 • Řízení existujících dodavatelů. Zajištění role „Service Level Manager“ sloužící ke kontrole a plnění smluvních závazků

IT infrastruktura

 • Zhodnocení stavu komunikační infrastruktury, návrh optimální infrastruktury (síť, servery, cloudové služby, zabezpečení, monitoring)
 • Cloudové služby a jejich integrace do prostředí organizace
 • Návrh dohledových a monitorovacích nástrojů a jejich implementace

IT architektura

 • Hodnocení IT z pohledu architektury. Návrh optimalizace využívaných prostředků. Soulad IT s business cíli organizace.
 • Řízení projektů dle metodik Prince2 a PMI.
 • Business analýza, návrh funkčních požadavků informačních systémů
 • Kompletní zpracování zadávací dokumentace od sběru požadavků na řešení až po dohled nad implementací zvoleného řešení

IT OUTSOURCING

Správa kompletního IT

 • Správa a servisní podpora IT infrastruktury dle stanovených parametrů SLA
 • Podpora koncových uživatelů vzdáleně i v režimu on-site dle stanovených parametrů

Infrastruktura fffff jako služba

Řešení IT potřeb a infrastruktury lokálních sítí a serverů jako služby reagující pružně na měnící se požadavky zákazníků

Vedoucí IT (CIO) jako služba

Řízení IT týmu, soulad mezi požadavky managementu a možnostmi IT, řešení obnovy IT vybavení, řízení IT na denní bázi, příprava a správa rozpočtu

Bezpečnost jako služba

 • CISO jako služba. Konzultace a řešení všech otázek souvisejících se zabezpečením dat a provozu dle ISO 27001
 • Konzultant IT bezpečnosti. Problematika bezpečnosti IT pro malé a střední organizace
 • DPO jako služba. GDPR – Pověřenec pro ochranu osobních údajů jako služba
 • Hodnocení IT. Prověření stavu dokumentace a bezpečnostních opatření IT v organizaci dle standardů
 • Bezpečnostní řešení jako služba
  • FW a IDS/IPS. Bezpečnostní prvky perimetru sítě jako služba s dohledem a garantovanými SLA parametry
  • Log management. Sběr, analýza a archivace provozních a bezpečnostních událostí z prostředí zákazníka
  • Asset management. Evidence IT majetku (HW, SW), pravidelná kontrola oproti evidovaným prvkům v majetku a skutečně využívaných organizací
  • Pravidelné testování. Pravidelné bezpečnostní testy dle standardů s následným vyhodnocením a doporučením případných změn
DATASENSE s.r.o.
Business Centrum Rokytka
Sokolovská 270/201,190 00 Praha 9
+420 731 153 108
info@datasense.cz

© 2020. Všechna práva vyhrazena.

TOP